Mh resultat

2002-04-13 KIL MENTALBESKR.HUND SBK/AFR

Domare 1 GULLBERG ULF

Godk.skott

Genomförd MH
1a.Kontakt hälsning : 4
1b.Kontakt samarb. : 4
1c.Kontakt hantering: 4
2a.Lek : 4
2b.Lek gripande : 4
2c.Lek dragkamp : 4
3a 1.Jakt förfölj : 2
3a 2.Jakt förfölj : 4
3b 1.Jakt grip : 1
3b 2.Jakt grip : 3
4.Aktivnivå : 5
5a.Avst.lek intresse: 3
5b.Avst.lek hot/aggr: 1
5c.Avst.lek nyfiken : 3
5d.Avst.lek leklust : 4
5e.Avst.lek samarb. : 2
6a.Överr. rädsla : 3
6b.Överr. hot/agg : 2
6c.Överr. nyfikenhet: 2
6d.Överr. kv. rädsla: 1
6e.Överr. kv. intr. : 2
7a.Ljud rädsla : 3
7b.Ljud nyfikenhet : 5
7c.Ljud kv. rädsla : 1
7d.Ljud kv. intresse: 1
8a.Spöken hot/agg : 3
8b.Spöken kontroll : 3
8c.Spöken rädsla : 5
8d.Spöken nyfikenhet: 1
8e.Spöken kontakt : 4
9a.Lek 2 leklust : 4
9b.Lek 2 gripande : 4
10.Skott : 1